The List of Market Research in Norway

Looking for the Best Market Research in Norway? Find the List of the Best Market Research in Norway on Our Business Directory. Top Market Research in Norway, Market Research Near Me.
We found 913 companies

Biologge AS

Framnesveien 3 A, 3222, Sandefjord
Det du trenger innen håndtering av forurensede sedimenter: kartlegging, undersøkelser, risikovurderinger, tiltaksplaner, produkter, tiltak, overvåkning
1

Multiconsult

Kilengaten 2, 3117, Tønsberg
I Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Besøk siden våres for mer informasjon.
 Verified
2

SINTEF

Strindvegen 4, 7034, Trondheim
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning.
3

Thin Film Electronics ASA

Henrik Ibsens gate 100, 0255, Oslo
Thinfilm Technology is low cost, non-volatile printed memory electronics for interactive games, smart packaging and anti-theft products
4

Universitetet i Bergen (UIB)

Muséplassen 1, 5007, Bergen
Universitetet i Bergen fremmer forskning, faglig bredde og internasjonalt samarbeid. Følg oss og få spennende nytt. Spørsmål besvares kl. 09-15 hverdager.
 Verified
5

Akvaplan-Niva AS

Hjalmar Johansens gate 14, Framsenteret, 9007, Tromsø
Creating Value and Awareness Through Science Akvaplan-niva integrates research, decision support and technical innovation to secure economic value and safe environmental operations for businesses, aut...
6

Autismeenheten

Forskningsveien 1, 0373, Oslo
Autismeenheten - Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet
7

Bioforsk Økologisk

Gunnars veg 10, 6630 Tingvoll
Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø- og ressursforvaltning.
8

Bjerknessenteret for klimaforskning

Allégaten 55, 5007, Bergen
The Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR) is a joint climate research venture between the University of Bergen (UoB), the Institute of Marine Research (IMR) and the Nansen Environmental and Remo...
9

CICERO Senter for klimaforskning

Gaustadalléen 21, 0349, Oslo
CICERO driver forskning på internasjonale klima- og miljøspørsmål og sprer informasjon om klimaproblemet.
10

Det Norske Kartselskapet AS

Ulvenveien 90, 0581, Oslo
Karttjeneste levert av Det Norske Kartselskapet
11

Forskningsparken AS

Gaustadalléen 21, 0349, Oslo
Forskningsparken - stedet for gründere
12

Institutt for Samfunnsforskning

Munthes gate 31, 0260, Oslo
Content Management System
13

Link Medical Research AS

Gjerdrums vei 19, 0484, Oslo
LINK Medical Research - International CRO/Contract Research Organisation specialised in Scandinavia.
14

Modum Bad Traumeavdelingen Dagtilbud Oslo

Eilert Sundts gate 34, 0259, Oslo
Modum Bad - Gordon Johnsens stiftelse er en landsdekkende institusjon / psykiatrisk sykehus for behandling av psykiske lidelser.
15

Multiconsult

Strømsø torg 9, 3044, Drammen
I Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Besøk siden våres for mer informasjon.
16

Multiconsult

Larsgårdsvegen 4, 6009, Ålesund
I Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Besøk siden våres for mer informasjon.
17

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS

Kirkeveien 166, Bygning 48, 0450, Oslo
Åpningsside for NKVTS. Forskningssenter om vold, overgrep, seksuelle overgrep, traumatisk stress, katatrofer, tvungen migrasjon, flyktninger, asylsøkere.
18

NGI Norges Geotekniske Institutt

Sognsveien 72, 0855, Oslo
NGI, Norges Geotekniske Institutt, er et internasjonalt ledende senter for forskning, FoU, og rådgivning innen geofag. NGI utvikler optimale løsninger i geoteknikk med ekspertise om jord, berg og snø ...
19

NIFES Nasjonalt institutt for Ernærings- og Sjømatforskning

Strandgaten 229, 5004, Bergen
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - NIFES
20
123...46
913 companies
Filter by City
Related Categories
BACK TO TOP